Jornada Tècnica, fins a 90 persones

  • Lloguer d’aula

  • Enviament publicitari a la nostra base de dades segmentada

  • Sala Coffee

Preu

1.000 €